Quality Assurance

Quality Assurance je pro nás nesmírně důležitá

Quality Assurance - nebo česky Zajištění Jakosti (zkratka QA) je klíčovým prvkem v procesu vývoje softwaru, který zajišťuje, že konečný produkt splňuje požadované standardy kvality a je bez chyb.

Náš každodenní chleba

Sledování nejnovějších trendů a využívání moderních nástrojů, jako jsou Unit Testing, Integration Testing, Load/Stress Testing, Selenium a Apache JMeter, je klíčové pro úspěch v tomto dynamickém odvětví. DLK studio je připraveno vám pomoci implementovat best practices a inovativní přístupy v QA, aby vaše projekty dosáhly maximálního potenciálu.

S čím nás můžete oslovit

Komplexní Nabídka pro Zajištění Quality Assurance

Unit Testing
Manual / Function
Integration
AI Testing
Testing
Selenium
Apache JMeter
BrowserStack
Load / Stress
Postman
Vývoj QA Procesů a jejich integrace

Klíčové Aspekty Quality Assurance

S nástupem agilních a DevOps metodologií se QA stalo nedílnou součástí celého vývojového cyklu. QA je nyní integrováno do každé fáze vývoje, což umožňuje rychlejší detekci a řešení chyb, lepší spolupráci mezi týmy a kontinuální zlepšování kvality.

Unit Testing je základní forma testování, která se zaměřuje na ověřování jednotlivých komponent nebo modulů aplikace. Cílem je zajistit, že každá část kódu funguje správně izolovaně. Jednotkové testy jsou obvykle automatizované a prováděné během vývoje, což umožňuje rychlou detekci chyb v raných fázích. Nástroje jako JUnit pro Javu nebo pytest pro Python jsou populárními volbami pro implementaci unit testů.

Load a Stress Testing jsou klíčové pro zajištění výkonu a stability aplikace pod zátěží. Load Testing simuluje normální uživatelské zatížení, aby se ověřilo, zda aplikace zvládne očekávaný počet uživatelů a transakcí. Stress Testing jde ještě dál a testuje aplikaci při extrémních podmínkách, aby se identifikovaly limity systému a potenciální body selhání. Apache JMeter je oblíbený nástroj pro provádění load a stress testů, díky své schopnosti simulovat vysoké zatížení a měřit výkon aplikací.